Ledeninformatie

De Sportraad Kampen (SK) komt op voor de belangen van de sport in de gemeente Kampen in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

De SK streeft naar een goede en intensieve samenwerking mét, maar ook tussen de verschillende sportverenigingen. Er zal een wisselwerking moeten ontstaan tussen de sportverenigingen en de SK. De ervaring en de kennis binnen de verenigingen zal in deze van belang zijn voor het functioneren van de SK.
De SK heeft haar leden verdeeld over een aantal clusters. Iedere cluster heeft een of meerdere bestuursleden als vaste contactpersonen. De contactpersonen zijn de directe aanspreekpunten voor de betreffende verenigingen en zullen, om op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de verenigingen, contact onderhouden met de besturen van de verenigingen.

Wilt u weten tot welke cluster u behoort, klik dan hier.

De Sportraad Kampen is actief in gemeentelijke werk-  en  stuurgroepen.

  • Senioren in beweging
  • Werkgroep voor mensen met een beperking
  • Werkgroep Jeugd Sportfonds
  • Verenigingsondersteuning
  • Vrijwilligers Cluster
  • MO advies raad

Voor meer informatie over de werkgroepen klik hier

Periodiek overleg met de wethouder Sport

  • Contact onderhouden met de sportverenigingen in Kampen en bijwonen van vergaderingen
  • Bezoeken van sportevenementen
  • Organisatie jaarlijkse sportverkiezing