Nieuwe zwembad

De Sportraad maakte deel uit van de klankbordgroep tijdens het ontwikkelen van de bouwplannen van het zwembad. Samen met zwemvereniging ‘Deltasteur’ en duikvereniging ‘de Oester’ hebben we de nodige veranderingen en aanpassingen kunnen bewerkstelligen, zodat de duikvereniging gebruik kan blijven maken van het nieuwe zwembad.