Sporthal de Reeve

Twee leden van de Sportraad hebben in de werkgroep voor de bouw van Sporthal de Reeve gezeten en zo de belangen van haar achterban kunnen behartigen.