Pilot Subsidie regeling sport 2.0

Vanuit de gemeente is de oproep gekomen om deel te nemen aan de pilot Subsidie regeling sport en cultuur 2.0.
De reden voor deze oproep is dat de gemeente samen met de verenigingen en culturele instellingen wil kijken of de verdeling van subsidie gelden anders ingericht kan worden.
Nu is het zo dat door eerdere bezuinigingen het te verdelen potje al jaren het zelfde is. En voor de sport ziet deze er zo uit:

Stichting 55+ ouderensport Kampen € 1.675
Sportraad Kampen € 3.448
Stichting aangepast paardrijden € 2.436
Stichting paardrijden IJsselmuiden € 2.436
Stichting aangepast sporten Kampen € 4.429
Zwemclub De Deltasteur € 4.851

Door deze manier van werken komen andere verenigingen of eenmalige activiteiten niet in aanmerking voor een subsidie bijdrage en dat is jammer want er blijven op deze manier mooie initiatieven liggen. De sportraad is gevraagd mee te denken in deze uitdaging om met het behoud van het totale subsidie bedrag meer te kunnen realiseren. Hierbij valt te denken aan een samenwerking onderling en met andere partijen dus particulier als ook het bedrijfsleven en eigen initiatieven vanuit de club of verenigingen. In de pilot gaat de sportraad kijken naar de eigen ontvangen subsidie die wij toegekend krijgen om de sportverkiezing te kunnen organiseren en een deel dat bestemd is om onze huisvesting te betalen. Het ligt niet in de bedoeling van de gemeente om verdere bezuinigingen te realiseren, wel is de tijd aangebroken dat een subsidie niet meer automatisch word toegekend op basis van het verleden maar dat de verenigingen hier meer verantwoording voor zullen moeten afleggen.

Wij houden onze leden graag op de hoogte van de gemaakte stappen en ontwikkelingen in deze pilot.