Veel verenigingen hebben de volgende aankondiging van Stichting Het Groot Burger Weeshuis ontvangen:

Het Bestuur van het Grootburgerweeshuis heeft gemeend om alle verenigingen die subsidie van ons krijgen, vanwege de moeilijke periode een eenmalige extra subsidie 2020 te geven van 20% van de reguliere subsidie. In de hoop de moeilijkheden hiermee wat te verzachten, namens het Bestuur van de Stichting Het Grootburgerweeshuis te Kampen.

De Sportraad spreekt haar waardering hiervoor uit.