Bezuiniging 2015-2020

In 2015 zijn wij opnieuw geconfronteerd met een taakstellende bezuinigingsmaatregel voor de sport van €100.000 in 2015 oplopend tot een structurele bezuinigingen van €150.000 vanaf 2016.
Na de presentatie door de gemeente (september 2015) waarin deze bezuinigingsmaatregel werd toegelicht heeft de sportraad de werkgroep ‘bezuiniging’ ingericht, waarin diverse bestuursleden zitting hebben genomen en daarmee kreeg zowel de binnen- als buitensport een stem.

De werkgroep gaat samen met de wethouder en een beleidsmedewerker van de gemeente aan de slag om te kijken waar er nog rek mogelijk is. Te denken valt aan de voordelen van exploitatie van het nieuwe zwembad, energiemaatregelen alsook bezuiniging op inzet van betaalde krachten. Als er een conceptplan klaar ligt zullen wij deze met de achterban delen. Als deze instemmen dan is het voornemen om medio mei 2016 het plan voor te leggen aan de commissie van inwoners en bij goedkeuring te presenteren aan de raad.

De gemeenteraad van Kampen heeft op 25 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders minder te bezuinigen op de sport dan op een eerder moment was besloten. Zie hier het officiële document:

raadsbesluit bezuinigingen

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl