Het kabinet heeft een aantal versoepelingen bekend gemaakt en een aantal in het vooruitzicht gesteld. Wat kan er wel en wat kan er niet als het om sporten gaat? In deze e-mail geven wij aan wat deze versoepelingen voor de sport in Kampen betekenen. Daarnaast informeren we u ook graag over het vervolg op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en het steunpakket.  

Vanaf 1 juni: geen 1,5 meter voor jeugd tot en met 18 jaar
Voor jongeren t/m 12 jaar gold het al, maar vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 t/m 18 jaar bij het buiten sporten en bewegen in georganiseerd verband en onder begeleiding niet meer onderling 1,5 meter afstand te houden. Let op! Bij andere activiteiten dan sporten en bewegen in georganiseerd verband en onder begeleiding moet dit nog wél! De versoepeling is meegenomen in de nieuwste versie van het landelijk protocol verantwoord sporten.

Kleedkamers open vanaf 15 juni
De verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten die buiten sporten mogelijk maken wordt opgeheven. Dat houdt in dat de kleedkamers bij de buitensportaccommodaties en de douchegelegenheden in zwembaden vanaf 15 juni weer open kunnen.

Sportkantines open vanaf 1 juli
Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportverenigingen weer open. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten. Dit wordt eind juni bekeken. Op dit moment werken de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan protocollen voor de openstelling van sportkantines en terrassen. Zodra deze bekend zijn, informeren we u hierover.

Vanaf 1 juli is binnen sporten toegestaan
Vanaf 1 juli is binnen sporten weer toegestaan. Ook hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. En ook hiervoor geldt: mits de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten. Dit wordt ook eind juni bekeken.

Het ministerie van VWS heeft een afwegingskader opgesteld voor het heropenen van sportscholen, fitnesscentra en andere binnensporten. Hierin staan richtlijnen om dit op een verantwoorde manier te doen. Op basis van dit afwegingskader werken de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan sportprotocollen voor de binnensport. Voor de meer technische vragen (bijvoorbeeld over het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen) werkt de  Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. Op basis van de beschikbare informatie kijken we wat dit betekent voor de sportaccommodaties in Kampen. Zodra hierover meer bekend is, laten we u dat weten.

Gemeentelijke binnensportaccommodaties open na de zomervakantie
De sporthallen en gymnastiekzalen die in beheer van de gemeente zijn blijven gesloten tot na de zomervakantie. De gemeentelijke binnensportaccommodaties zouden vanwege de zomervakantie op 3 juli sluiten. Wij hebben ervoor gekozen voor deze 3 dagen alle bijkomende maatregelen niet op te tuigen. De binnensportaccommodaties gaan weer open na de schoolvakantie op maandag 17 augustus. Wij hebben in de tussentijd ook de gelegenheid te onderzoeken of ons luchtverversingssysteem aan alle eisen voldoet. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wijken we hiervan af. Verenigingen kunnen, zoals elk jaar, op verzoek in de laatste twee weken van de vakantie incidenteel gebruik maken van een binnensportaccommodatie. Mocht u daar gebruik van willen maken, geef dat dan voor 1 juli door via huursportzaal@kampen.nl . 

Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen blijft mogelijk
Indien u geen eigen terrein heeft om uw activiteiten uit te voeren, dan kunt u nog steeds een aanvraag doen voor gebruik van de openbare ruimte/sportterrein. Met behulp van buitensportaanbieders houden we ook in de zomerperiode een aantal velden en terreinen beschikbaar. De beschikbare terreinen zijn voor u in het reserveringssysteem gezet. Via https://huursportzaal.kampen.nl kunt u een terrein reserveren. Mocht u een terrein tijdens de zomervakantie willen reserveren,  plaats de reservering dan voor 1 juli in het systeem.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 
Eerder hebben we u geïnformeerd over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ook sportaanbieders kwamen voor deze regeling in aanmerking als ze voldeden aan de voorwaarden. Het kabinet heeft voor de periode vanaf 1 juni tot 1 oktober een nieuwe regeling aangekondigd: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). In aanmerking voor deze regeling komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt. Wellicht kunt u als sportaanbieder ook gebruik maken van de TVL.  Op de website van de Rijksoverheid vindt u er meer informatie over.

Steunpakket voor sportverenigingen
Het kabinet heeft onlangs aangekondigd te komen met een steunpakket voor sportverenigingen. Dit pakket is bedoeld om gemeenten te compenseren voor kwijtschelding van de huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is landelijk een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat deze regeling voor u betekent. Op dit moment wordt landelijk nog steeds gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Dit wordt voor de zomer verwacht. We blijven deze ontwikkelingen volgen. Afgelopen week heeft de Vereniging Sport en Gemeenten een update gegeven en vragen en antwoorden online gezet over het proces tot aan publicatie van de regelingen.

Informatie
Heeft u vragen over deze informatie en/of andere vragen hebben? Stuur dan een e-mail naar sportservice@kampen.nl.