Hoewel de energietransitie al geruime tijd op de internationale agenda’s staat, heeft de recente prijsontwikkeling van met name gas en elektriciteit voor de benodigde extra aandacht gezorgd.Hoe we het ook wenden of keren, het vraagstuk energie zal ons voorlopig in de houdgreep houden.

Ook sportverenigingen ontkomen niet aan deze zorgen. Op de ene vereniging heeft de sterke ontwikkeling van energietarieven weinig invloed door het karakter van de sport of de reeds gerealiseerde verduurzaming, op de andere is het effect belangrijk tot zeer belangrijk. Deze laatste categorie zal een keus moeten maken de energiekosten op enige wijze beheersbaar te maken en/of de contributie te verhogen. Het is vooral deze categorie waar de Sportraad Kampen zich zorgen over maakt.

Samen met Sportservice Kampen en NOC/NSF werken we aan een bijeenkomst in Kampen waarbij alle geïnteresseerde sportverenigingen samenkomen en na een presentatie van “Duurzaam in Kampen voor de Sportverenigingen” door een energiedeskundige, de heer, Nick Verhoeven (Sport NL groen) de bij de verenigingen bestaande vragen op dit gebied kan voorleggen. Natuurlijk komen tevens aan bod de mogelijkheden om een energiescan te laten maken van uw faciliteit alsmede de bestaande subsidiemogelijkheden en bijbehorende voorwaarden.

Kom naar de Inspiratiesessie op 21 april aanstaande

Onder leiding van deze expert zullen zeker nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en kunnen bestaande ideeën verder vorm krijgen. Deze bijeenkomst, een inspiratiesessie, zal worden gehouden op 21 april 2022 in het clubgebouw de Oester in het groene hart van Kampen.

Eigen faciliteiten versus gehuurde faciliteiten

Op het eerste oog lijkt dit energiekosten probleem alleen te spelen voor sportverenigingen met eigen faciliteiten. Dit is echter niet per definitie het geval. Ook sportverenigingen die gebruik maken van gehuurde faciliteiten zullen te maken krijgen met het fenomeen verduurzaming.

Immers, uw verhuurder moet investeren in verduurzaming om uw energiekosten beheersbaar te houden. Dit zal de verhuurder alleen willen doen indien een aanpassing van de huurprijs tot de mogelijkheden behoort. Wij willen dit heel graag met u bespreken omdat wij van mening zijn dat de sportverenigingen samen met de Sportraad Kampen, Sportservice Kampen en NCO/NSF IJsselland het verschil kunnen maken.Wij hopen van harte dat wij ook uw vereniging mogen verwelkomen op deze bijeenkomst.

Mogen wij u vragen via de volgende link: https://sportservicekampen.nl/inspiratiesessie-verduurzaming-sportaccommodatie/ aan te geven  voor 1 april of uw vereniging al dan niet gebruik wil maken van deze gelegenheid opdat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

Namens Sportraad Kampen,  Sportservice Kampen ,NOC/NSF IJsselland

Tonny Zweers, Voorzitter Sportraad Kampen