MO-Adviesraad

Contactpersoon:

Albertine Wierda

Korte omschrijving werkgroep

Een door de gemeente ingestelde raad in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn zes clusters in vertegenwoordigd. Namens het vrijwilligers cluster is de sportraad vertegenwoordigd in deze raad. Mede door de belangrijke plaats die de sport in de maatschappij inneemt.

Subsidieregeling voor verenigingen

 

Onlangs heeft het bestuur van GBW bekend gemaakt dat verenigingen en instellingen die in aanmerking willen komen voor de jeugdsubsidie tot 30 april 2021 een aanvraag daarvoor kunnen indienen. Bij deze aanvraag dienen de volgende stukken ingediend te worden:

 • een exemplaar van de statuten of het reglement, voor zover die niet bij een eerdere aanvraag is overlegd;
 • een alfabetische lijst van de Kamper-jeugdleden, die per 1 januari 2021 nog geen 18 jaar zijn en vermeldende de naam (i.v.m. AVW mag ook een geanonimiseerd (lid)nummer worden vermeld), het adres en de geboortedatum van elk jeugdlid*; 
 • het financieel overzicht van de vereniging/instelling over het jaar 2020, voorzien van een accountantsverklaring of een verklaring van de kascommissie;
 • de begroting van de vereniging/instelling voor het jaar 2021;
 • een opgave van de voor het jaar 2020 vastgestelde contributiebijdragen voor de jeugdleden, met daarbij indien van toepassing een onderverdeling per leeftijd.

U kunt bovenstaande stukken sturen naar GBW, Kamille 13, 8265 DH, Kampen.

* Ook verenigingen met niet-specifieke jeugdleden (bijv. ijsclubs met gezinsabonnementen of wijkverenigingen waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd) kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidie.

Kleine update van de bestaande maatregelen

Beste sportbestuurder,

Afgelopen maandag 8 maart was er weer een persconferentie van de minister president. Ook nu weer met een aantal kleine stapjes voorwaarts qua sportmogelijkheden. Over deze en andere relevante maatregelen meer in deze update.

Kleine aanpassingen van maatregelen
Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen op de bestaande maatregelen:

 • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Hiervoor heeft de zwembadbranche het al bestaande protocol aangepast;
 • Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet toegestaan;
 • In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor jongvolwassenen t/m 26 jaar, is het voor iedereen vanaf 27 jaar onder voorwaarden toegestaan om in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie, of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van ons georganiseerd zijn in de openbare ruimte, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand te sporten.

Bestaande maatregelen
Sinds 15 december is Nederland in een strenge lockdown. Om contacten te beperken zijn ook voor de sport maatregelen genomen. Hieronder treft u deze belangrijke bestaande maatregelen op een rij:

 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten sporten in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten sporten voor iedereen vanaf 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is en in een groepsgrootte van maximaal vierpersonen.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • In binnenruimtes sporten mag niet (met uitzondering van het onderwijs).
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.


Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen
Mochten er binnensportaanbieders zijn die de behoefte hebben om buiten te sporten, dan kunnen zij een e-mail sturen naar huursportzaal@kampen.nl.

Het protocol verantwoord sporten 
Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen
Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

Volg live verkiezingsdebat over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’ op 4 maart

Graag attenderen wij jullie op een live online verkiezingsdebat over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’ wat plaatsvindt van 16.00 tot 17.30 uur op donderdag 4 maart 2021.

NOC*NSF organiseert dit debat samen met de sportbonden en meer dan 24 partners uit zorg-, welzijn-, onderwijs-, bedrijfs-, en de sport en beweegsector. Dit debat is bestemd voor bestuurders, vrijwilligers, sporters en andere geïnteresseerden.  Op de website van het NOC NSF staat meer informatie en kun je je gratis aanmelden. 

Dit debat is bestemd voor bestuurders, vrijwilligers, sporters en andere geïnteresseerden.  Klik op deze link voor meer informatie en om je aan te melden. 

 

Bericht van Stichting Het Grootburgerweeshuis

Veel verenigingen hebben de volgende aankondiging van Stichting Het Groot Burger Weeshuis ontvangen:

Het Bestuur van het Grootburgerweeshuis heeft gemeend om alle verenigingen die subsidie van ons krijgen, vanwege de moeilijke periode een eenmalige extra subsidie 2020 te geven van 20% van de reguliere subsidie. In de hoop de moeilijkheden hiermee wat te verzachten, namens het Bestuur van de Stichting Het Grootburgerweeshuis te Kampen.

De Sportraad spreekt haar waardering hiervoor uit.

VDK Sportverkiezing

De VDK Sportverkiezing 2020 zal helaas niet kunnen plaatsvinden. Normaliter worden elk jaar de Kamper sporters in de ‘spotlights’ gezet, maar door het Coronavirus is dat nu geen haalbare kaart. Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar niveau en dat is in dit uitzonderlijke jaar niet mogelijk geweest. Jammer genoeg heeft niemand reële kansen gehad om optimale sportprestaties te kunnen laten zien. De mogelijk wél geleverde prestaties uit 2020 tellen nu mee voor de Sportverkiezing 2021.

Samenwerking Sportraad en Beweegteam

Door een aangeboden mogelijkheid van NOC*NSF hebben we onszelf onder leiding van een procesbegeleider weer eens doorgelicht om zodoende verenigingen nog beter te kunnen ondersteunen.

Verder hebben we gekeken hoe we met het Beweegteam Kampen (onderdeel van Sportservice Kampen) kunnen samenwerken. We gaan vaker samen optrekken zodat we meer kunnen betekenen voor de verenigingen. We hebben ons over verschillende ‘clusters’ verdeeld en gaan de verenigingen benaderen om te horen wat er leeft, wat de behoeftes zijn en hoe we bij eventuele problemen kunnen ondersteunen. Zie onze website voor de indeling van de ‘clusters’ met daarbij vermeld de vertegenwoordigers van de Sportraad en het Beweegteam.

www.heelkampenbeweegt.nl 
www.sportservicekampen.nl

Webshop geopend voor het reserveren van buitensportlocaties

Beste sportaanbieder,

We kregen vragen over de mogelijkheden voor binnensporters om buiten het een en ander aan te kunnen bieden aan hun leden. Zoals dat ook voor de zomervakantie 2020 mogelijk was.

Reserveer de gewenste buitenlocatie via de webshop. Het adres van de webshop: https://huursportzaal.kampen.nl
De lijst kan nog uitgebreid worden, houd daarom de website in de gaten.

Als u een reservering wilt plaatsen dient u daarvoor in te loggen met de bij u bekende gegevens.

Heeft u vragen of nog geen inloggegevens? Stuur dan een e-mail naar: huursportzaal@kampen.nl

Wat een mooie boodschap van het GBW

Veel verenigingen zullen de volgende aankondiging van Het Groot Burger Weeshuis hebben gekregen:

Bestuur van het Groot Burger Weeshuis heeft gemeend om alle verenigingen die subsidie van ons krijgen vanwege de moeilijke periode een eenmalige extra subsidie 2020 te geven van 20% van de reguliere subsidie.

In de hoop de moeiten hiermee wat te verzachten,
namens het bestuur van de Stichting Het Grootburgerweeshuis te Kampen.

De Sportraad spreekt haar waardering daarvoor uit

Coronatijd benadrukt grote betekenis van sport

Tonny Zweers: Coronatijd benadrukt grote betekenis van sport
(door Gerard Meijeringh)

In de huidige coronatijd komt sporten onder druk te staan. Maar volgens specialisten heeft de coronacrisis maar weer eens duidelijk gemaakt dat sporten enorm belangrijk is. “Mensen zijn in deze tijd bewust dat bewegen enorm belangrijk is. Daar zou je winst uit moeten halen”, aldus voorzitter Tonny Zweers van Sportraad Kampen.

Het is vlak na de toespraak van minister president Mark Rutte, waarin hij strengere coronamaatregelen afkondigde. “Dit is heftig. De binnensport is weer de dupe. Sportscholen gaan dicht, zwembaden. Voetballers moeten weer trainen met z’n tweeën. Die raken daar ook op uitgekeken. Heel erg jammer, bewegen is zo gezond, maar ik heb wel begrip voor de maatregelen. We zijn de dupe van mensen die zich niet houden aan de regels”, aldus Zweers.

We maken een stap naar de bezuinigingen op welzijn. Volgens Zweers wordt hierdoor de sport gedupeerd. “Per 1 januari volgend jaar allerlei sportactiviteiten. Daar zitten veel activiteiten bij voor senioren en voor deze groep is het juist zo belangrijk om in beweging te blijven. We zijn bezig om te kijken of we dit kunnenonderbrengen bij verenigingen, maar dat heeft tijd nodig.”

Het is frustrerend voor Zweers. Aan de ene kant loont nieuw sportbeleid, maar aan de andere kant worden succesvolle bewegingsactiviteiten voor bepaalde doelgroepen geschrapt. Ook is ze niet gelukkig met het feit dat sportvereniging zoveel OZB-belasting moeten betalen. “Dat is zo oneerlijk. Neem nu KHC. Daar hebben mensen zich eerder kapot gewerkt om een hal neer te zetten. Nu wordt de club aangeslagen voor OZB-belasting. Al het werk wordt daar gedaan door vrijwilligers. Er komt geen betaalde kracht aan te pas. Toch moeten ze dat bedrag ophoesten, het blijft een heikel punt.”

Wel is Zweers lovend over de samenwerking met de gemeente. Het nieuwe sportakkoord is daarvan een vruchtbaar resultaat. NOC*NSF heeft een bedrag beschikbaar gesteld. “Daar kunnen we iemand van inhuren voor de ondersteuning van de sportraad. Dat is Wilco van de Vosse. Daar hebben we drie sessies mee gehad. Dat moet nu wel digitaal. Hij licht de sportraad door. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde. Wat doen jullie?, Wat is de route? Hoe staat het met de toekomst/ Hoe wil je verder? Een van de uitkomsten is een samenwerking met Sportservice Kampen. Op deze manier versterk je elkaar en doe je niet allebeide hetzelfde. Verder gaan we kijken hoe we beter kunnen communiceren met de verenigingen.”

Zweers is al jarenlang voorzitter van Sportraad Kampen. Ze is blij met vers bloed in het bestuur. “Erik Koek is gestopt, maar er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Harm IJzerman en Cees Visscher zijn toegetreden tot het bestuur als algemene bestuursleden. En Han Hanekamp is ook een nieuw gezicht. Hij werkt mee als adviseur”, aldus Zweers. Het bestuur bestaat verder uit penningmeester Eunice Boer, secretaris Albertine Wierda en de algemene bestuursleden Dik Koster en Berry Prinsen. Extern is er hulp van Hester Timmerman en Tijme Hertsenberg. “We hebben nu een heel sterk bestuur met mensen die echt wat kunnen. Dat moet ook. Ik kan het niet alleen en kan ook niet eeuwig voorzitter blijven. Maar dit geeft nieuwe energie.”

Deze coronaperiode is een moeilijke tijd voor sporters en sportbestuurders. “Het is een hele heisa voor een verenigingen om in deze tijd iedereen enthousiast te houden. Dit moet niet te lang meer gaan duren. Je moet de lol er wel inhouden. Dat is net als in het gewone leven. Daarom heb ik veel respect voor verenigingen en sportscholen die creatief proberen te zijn. De gemeente heeft daarbij ook goed meegewerkt”, aldus Zweers. Zijn de gemeente en Sportraad Kampen door allerlei ontwikkelingen dichter bij elkaar gekomen? “Ik denk het wel”, zegt Zweers resoluut. De samenwerking met Sportservice Kampen is belangrijk. Mensen moeten van buitenaf een duidelijke structuur kunnen zien. Wat doet Sportraad Kampen en wat doet Sportservice Kampen. Mensen van buitenaf en verenigingen moeten weten bij wie ze terecht kunnen met bepaalde onderwerpen. Daar gaan we ons sterk voor maken.”

Aangepaste maatregelen buitensport

Beste sportbestuurder,

Premier Mark Rutte heeft gisteren een toespraak gehouden over het coronavirus en de lockdown. Daarin kondigde hij extra landelijke maatregelen aan. Deze maatregelen gelden per dinsdag 15 december 2020. De maatregelen gelden in elk geval voor een periode van vijf weken. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport. De maatregelen hebben consequenties voor sport- en beweegaanbieders in Kampen. Wij hebben de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

De maatregelen zijn:

 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.
 • Buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit.
 • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Zwembaden zijn gesloten.


Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen

Mochten er binnensportaanbieders zijn die de behoefte hebben om buiten te sporten, dan kunnen zij een e-mail sturen naar sportservice@kampen.nl.

Het protocol verantwoord sporten
Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen
Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

 

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl