Projecten

Sporthal de Reeve

Sporthal de Reeve Twee leden van de Sportraad hebben in de werkgroep voor de bouw van Sporthal de Reeve gezeten en zo de belangen van haar achterban kunnen behartigen. Links Vacature Bestuurslid Sportraad Kampen Gemeente Kampen NOC* NSF Foto Tennekes Videobrouwers...

Aanleg kunst-grasvelden

Aanleg kunst-grasvelden Door de inbreng van de Sportraad zijn er meerdere kunstgrasvelden tegelijk aangelegd wat een kosten besparing met zich meebracht plus de aanleg van twee extra trap veldjes. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er één veld in de twee jaar zou...

‘Inrichting stadspark’

‘Inrichting stadspark’ Het Stadspark, het Groene hart van Kampen, is in de afgelopen periode veranderd door de bouw van het nieuwe zwembad tegen de Europa allee aan. Het oude zwembad heeft inmiddels geen functie meer, al zal het inpandige vergadercentrum in gebruik...

Sport Nota

Sport Nota Er is momenteel geen Sportnota. Ontwikkelingen in het kader van beleid en visie op het gebied van sport had, heeft en houdt onze aandacht. Links Vacature Bestuurslid Sportraad Kampen Gemeente Kampen NOC* NSF Foto Tennekes Videobrouwers Sportservice Kampen...

Pilot Sportpark De Maten/De Venen

Pilot Sportpark De Maten/De Venen De pilot op sportpark ‘De Maten/De Venen’ is inmiddels afgerond. Helaas heeft de pilot niet aan de verwachtingen voldaan. Wel is er een positief uitvloeisel uit voortgekomen: ‘In beweging naar werk’. Door te klikken op de link wordt u...

Nieuwe zwembad

Nieuwe zwembad De Sportraad maakte deel uit van de klankbordgroep tijdens het ontwikkelen van de bouwplannen van het zwembad. Samen met zwemvereniging ‘Deltasteur’ en duikvereniging ‘de Oester’ hebben we de nodige veranderingen en aanpassingen kunnen bewerkstelligen,...

Bezuiniging 2015-2020

Bezuiniging 2015-2020 In 2015 zijn wij opnieuw geconfronteerd met een taakstellende bezuinigingsmaatregel voor de sport van €100.000 in 2015 oplopend tot een structurele bezuinigingen van €150.000 vanaf 2016.Na de presentatie door de gemeente (september 2015) waarin...

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl