Op 3 maart jl. had de Sportraad haar reguliere overleg met de afdeling Sportservice van de gemeente. Op de agenda stonden onder andere een aantal individuele punten van verenigingen. Die worden zoals gebruikelijk teruggekoppeld via de clustervertegenwoordigers van de Sportraad.

 

Op de agenda

 

  • Er is tijdens dit overleg gesproken over de afgelopen Sportverkiezing en het ontbreken van de traditionele huldiging van kampioenen door de gemeente, helaas tot teleurstelling van velen.
  • Ander punt dat aan de orde kwam was de inrichting van ‘Zaal Onderdijks’. Dit zal in september 2021 gerealiseerd zijn. De Sportraad heeft laten weten dat (gymnastiek)verenigingen geïnteresseerd zijn om mee te kunnen denken in het proces. De gemeente zal dit op zich nemen. We raden u aan ook als vereniging contact op te nemen met de afdeling Sportservice wanneer u van plan bent Onderdijks te gaan lesgeven.
  • Verder is de gemeente bezig met een nieuw beleid met betrekking tot het materiaal en de inrichting van alle zalen in de gemeente Kampen. Het huidige beleid is niet meer houdbaar door het beschikbare budget. Een en ander gaat in nauw overleg met belanghebbenden die straks in een goede uitgeruste zaal hun activiteiten kunnen uitvoeren.


Heeft uw vereniging punten om aan te kaarten tijdens het overleg van de Sportraad met de Afdeling Sportservice en/of de wethouder Sport, laat het ons weten via info@sportraadkampen.nl