Sportraad Kampen is belangenbehartiger van de sportverenigingen in de Gemeente Kampen en vervult voor de sport gevraagd en ongevraagd, een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport.

Het bestuur vergadert een keer per maand. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur regulier overleg met de Gemeente, afdeling sport en de wethouder.  Op uitnodiging zijn bestuursleden aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen.

Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Sportraad Kampen is op zoek naar een enthousiaste secretaris met een hart voor sport.

Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het secretariaat. In nauwe samenwerking met de voorzitter en/of vicevoorzitter (dagelijks bestuur), omvat dit onder andere het zorgdragen voor:

  • Inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail)
  • Agenda en notuleren maandelijkse bestuursvergaderingen
  • Uitnodiging, agenda en notuleren jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  • Jaarverslag t.b.v. jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  • Bijhouden adressenbestand, waaronder sportverenigingen en andere relaties, zoals gemeente, wethouder, ambtenaren, afdeling sport e.d.
  • Jaarplan Sportraad t.b.v. subsidieaanvraag
  • Organisatorische en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de jaarlijkse Sportverkiezing

WERKGROEP SPORTVERKIEZING 2021/2022

Sportraad Kampen wil de ‘Werkgroep Sportverkiezing’ uitbreiden met iemand die wil meedenken en helpen met het organiseren van de Sportverkiezing 2021/2022.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@sportraadkampen.nl of neem contact op met

Tonny Zweers (voorzitter) tel. 0627306390.

Zie algemene informatie Sportraad Kampen www.sportraadkampen.nl