Afgelopen zaterdag 6 november 2021 zijn de verscherpte maatregelen die de overheid heeft opgesteld in werking getreden.

Ook wij werden hier mee geconfronteerd en denken met onderstaande aanpassingen de meesten van u te helpen met de uitvoering van dit extra beleid (CTB check aan de deur):

• Al onze accommodaties hebben of krijgen een “gesloten circuit”, dit houd in dat de toegangsdeur van buitenaf alleen met een sleutel te openen is. Hiermee is ongemerkt binnenkomen niet meer mogelijk.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen een drukknop bij de voordeur en een gong in de sportzaal; hiermee kunnen bezoekers/sporters laten weten dat ze naar binnen willen, de deur kan dan aan de binnenzijde geopend worden.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen de 1 richtingsverkeer route (blauw = in / wit = uit), waar gebruik van gemaakt kan worden.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ventilatie nog steeds belangrijk is. In accommodaties waar geen luchtbehandeling is, is het sporten met geopende ramen en/of nooddeur wenselijk. Hierdoor is het verwarmen van die accommodaties niet mogelijk. Het kan dus kouder zijn in de zaal, houd hier rekening mee.

Graag bovenstaande communiceren met al uw leden, zodat zij ook op de hoogte zijn.

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, https://nocnsf.nl/sportprotocol . Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Fred Smit en Rico Doorn
Beheerders gemeentelijke binnensportaccommodaties