Jeugd

Contactpersoon:

Dik Koster

Korte beschrijving werkgroep:

Houdt zich bezig met projecten om jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Deze projecten, zoals Jeugd in Beweging, Jogg etc. worden in samenwerking gedaan met de sportverenigingen.

Anneke Westerhof – Stichting Welzijn in Kampen
Gerhald  Schutte – Centrum Jeugd en Gezin Kampen
Mark Lemstra – Basis onderwijs
Hendrien Hoksbergen – Voortgezet onderwijs
Frank Rooseboom – Sportservice Kampen
Jenneke Bos – Gemeente Kampen

Sport en Coronavirus

Op vrijdagavond 26 november 2021 was er wederom een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen zijn vandaag, op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur, ingegaan. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten.

De belangrijkste maatregelen voor sport;

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie link onderaan dit schrijven), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
 • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
 • Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles.

  

Financieel

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. Tijdens de persconferentie vertelde demissionair premier Mark Rutte dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij onder andere om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden). Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport
Gemeente Kampen

Update maatregelen na persconferentie van 12 november

Op vrijdagavond 12 november was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 hard achteruit. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die vandaag, zaterdag 13 november, om 18.00 uur ingaan. De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4 december. Het kabinet komt op 3 december met een actualisatie. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten.

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november;

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
 • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

 

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

 

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport Gemeente Kampen

Verscherpte coronamaatregelen

Afgelopen zaterdag 6 november 2021 zijn de verscherpte maatregelen die de overheid heeft opgesteld in werking getreden.

Ook wij werden hier mee geconfronteerd en denken met onderstaande aanpassingen de meesten van u te helpen met de uitvoering van dit extra beleid (CTB check aan de deur):

• Al onze accommodaties hebben of krijgen een “gesloten circuit”, dit houd in dat de toegangsdeur van buitenaf alleen met een sleutel te openen is. Hiermee is ongemerkt binnenkomen niet meer mogelijk.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen een drukknop bij de voordeur en een gong in de sportzaal; hiermee kunnen bezoekers/sporters laten weten dat ze naar binnen willen, de deur kan dan aan de binnenzijde geopend worden.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen de 1 richtingsverkeer route (blauw = in / wit = uit), waar gebruik van gemaakt kan worden.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ventilatie nog steeds belangrijk is. In accommodaties waar geen luchtbehandeling is, is het sporten met geopende ramen en/of nooddeur wenselijk. Hierdoor is het verwarmen van die accommodaties niet mogelijk. Het kan dus kouder zijn in de zaal, houd hier rekening mee.

Graag bovenstaande communiceren met al uw leden, zodat zij ook op de hoogte zijn.

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, https://nocnsf.nl/sportprotocol . Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Fred Smit en Rico Doorn
Beheerders gemeentelijke binnensportaccommodaties

Op dinsdag 2 november was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die per zaterdag 6 november ingaan. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten zodat u zich hierop optimaal kunt voorbereiden.

Maatregelen voor de sport

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november;

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.
 • Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen;

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van de sportverenigingen in de Gemeente Kampen en vervult voor de sport gevraagd en ongevraagd, een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport.

Het bestuur vergadert een keer per maand. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur regulier overleg met de Gemeente, afdeling sport en de wethouder.  Op uitnodiging zijn bestuursleden aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen.

Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Sportraad Kampen is op zoek naar een enthousiaste secretaris met een hart voor sport.

Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het secretariaat. In nauwe samenwerking met de voorzitter en/of vicevoorzitter (dagelijks bestuur), omvat dit onder andere het zorgdragen voor:

 • Inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail)
 • Agenda en notuleren maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Uitnodiging, agenda en notuleren jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Jaarverslag t.b.v. jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Bijhouden adressenbestand, waaronder sportverenigingen en andere relaties, zoals gemeente, wethouder, ambtenaren, afdeling sport e.d.
 • Jaarplan Sportraad t.b.v. subsidieaanvraag
 • Organisatorische en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de jaarlijkse Sportverkiezing

WERKGROEP SPORTVERKIEZING 2021/2022

Sportraad Kampen wil de ‘Werkgroep Sportverkiezing’ uitbreiden met iemand die wil meedenken en helpen met het organiseren van de Sportverkiezing 2021/2022.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@sportraadkampen.nl of neem contact op met

Tonny Zweers (voorzitter) tel. 0627306390.

Zie algemene informatie Sportraad Kampen www.sportraadkampen.nl

Update: Verruimingen en beperkingen vanaf 25 september

Op dinsdag 14 september was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Er is veel verruiming vanaf 25 september aangekondigd. Voor sport betekent het dat nu bijna alle maatregelen opgeheven worden en de finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. Met name voor de sportkantines met een horecafunctie zijn er nog beperkingen. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming van maatregelen voor de sport

Per zaterdag 25 september geldt voor sport het volgende:

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten en met publiek;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen.
 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

–         Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;

–          De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;

–          Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Onderscheid bij eet- en drinkgelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

–          Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geld voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;

–          Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;

–          De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan;

–          Het afgehaalde dient elders (niet in de horecagelegenheid) te worden genuttigd.

 

Voor horeca-sporten geldt dat:

–          Indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;

–          Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

 

Voor sporttoernooien geldt dat:

–          Als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;

–          Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

 

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • Voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.


Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Doe mee en ontvang 250 euro!

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september laten we heel Kampen zien dat iedereen kan genieten van sport en beweging. Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook opnieuw het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar!

Sportservice Kampen doet mee!
Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jou als sportaanbieder daarbij nodig.

Wat willen we gaan doen?
We willen de inwoners van de gemeente Kampen op diverse manieren laten genieten van sport en bewegen. Dat kan zijn bij de sportvereniging, onder schooltijd, na schooltijd, bij de opvang, bij de dagbesteding, op het werk, thuis of waar je ook maar kunt bedenken.

Doe mee en ontvang €250!*

Hoe doe je mee?
– Bied in de Nationale Sportweek een clinic aan of stel een reguliere training open voor de inwoners van Kampen
– Meld het aanbod aan via info@sportservicekampen.nl
– Plaats het aanbod op www.heelkampenbeweegt.nl

Enkele voorbeelden:
– een eenmalige clinic of demo om jouw sport of activiteit te demonstreren of kennis mee te laten maken
– reguliere lessen en trainingen in de Nationale Sportweek openstellen voor geïnteresseerden om kennis te maken
– workshops/kennismakingslessen aanbieden op basisscholen, dagopvang, dagbesteding, bij bedrijven enz.

*Voorwaarden:
– Elke sportaanbieder ontvangt maximaal 250 euro
– Sportservice Kampen bepaalt in overleg met de Sportraad Kampen of de subsidie wordt toegekend
– De sportaanbieder ontvangt de subsidie van de Sportraad Kampen

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de Sportraad wordt gehouden op donderdagavond 2 september.

Job van Eunen/zelfstandig (sport)beleids- en organisatie adviseur, houdt die avond een inspiratiesessie met als onderwerp ‘De gelukkige vereniging; het geheim van trotse leden’. Met zijn inspiratiesessie laat hij zien wat je moet doen om een gelukkige vereniging te worden en vooral hoe je ervoor zorgt dat leden zich niet langer gedragen als klant, maar juist als trotse mede-eigenaren van jouw club.

Inmiddels heeft u de stukken voor de ALV ontvangen. We zien u graag op onze ALV! Deze vindt plaats in ons nieuwe onderkomen aan de Broedersingel 1 in Kampen.

Nieuw onderkomen Sportraad

Na vele jaren van omzwervingen, heeft de Sportraad Kampen in juli haar eerste bestuursvergadering gehouden in haar vaste locatie bij Duikteam de Oester (Broedersingel 1). Leden van de duikvereniging zijn nog hard aan het werk om de laatste werkzaamheden af te ronden, maar de bestuurskamer, waar wij als Sportraad gebruik van gaan maken, is inmiddels gereed en in gebruik genomen.

Ook voor grotere bijeenkomsten, zoals de algemene ledenvergadering, kunnen we gebruik maken van deze accommodatie op een prachtige centrale locatie in onze stad.

We zien er dan ook naar uit om jullie hier te ontvangen!

Nationale Sportweek 2021

De Gemeente Kampen doet mee met de Nationale Sportweek van 17 t/m 26 september. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september laten we heel Kampen zien dat iedereen kan genieten van sport en beweging. Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook opnieuw het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar.

Sportservice Kampen doet mee! Jullie ook?
Want we kunnen dit niet alleen. We hebben jou als sportaanbieder daarbij nodig.

 

Wat willen we gaan doen?
We willen de inwoners van de gemeente Kampen op diverse manieren laten genieten van sport en bewegen. Dat kan zijn bij de sportvereniging, onder schooltijd, na schooltijd, bij de opvang, bij de dagbesteding, op het werk, thuis of waar je ook maar kunt bedenken.


Zet je deuren open en nodig mensen uit
– Biedt in de Nationale Sportweek een clinic aan of stel een reguliere training open voor de inwoners van Kampen.
– Meld het aanbod aan via info@sportservicekampen.nl
– Plaats het aanbod op www.heelkampenbeweegt.nl


Andere voorbeelden: 

– een eenmalige clinic of demo om jouw sport of activiteit te demonstreren of kennis mee te laten maken
– reguliere lessen en trainingen in de Sportweek openstellen voor geïnteresseerden om kennis te maken
– workshops/kennismakingslessen aan op basisscholen, dagopvang, dagbesteding, bij bedrijven enz.

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl