Zweers: ‘Sportverenigingen niet meer belasten’

 

KAMPEN – In ‘t Via wordt op vrijdag 11 maart de 31ste editie van de Kamper Sportverkiezingen gehouden. In de aanloop naar dit evenement maakt voorzitter Tonny Zweers van Sportraad Kampen zich zorgen over de Kamper sport. Door de bezuinigingen van de laatste jaren en in de toekomst wordt de Kamper sport(er) volgens haar in het nauw gebracht.

In de weken voor de sportverkiezingen heeft Zweers een volle agenda. “Maar ik doe het met veel plezier”, zegt Zweers. Als geen ander weet ze wat er speelt in de Kamper sportwereld. Ze ziet veel enthousiasme. “Ik was bij een vergadering van de gezamenlijke gymnastiekverenigingen. Daar werd voorgesteld om een beweegdag te organiseren. Daar werd gelijk positief op gereageerd. Of neem nou KJLTC. Daar hebben ze een succesvol tennistoernooi georganiseerd. Het zijn allemaal mooie initiatieven.”

Fabriekshal

Nog steeds staan er enthousiaste mensen op die een boost geven aan de Kamper sport. Maar het wordt er voor de verenigingen allemaal niet eenvoudiger op. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd door de gemeente, waardoor zaalhuren omhoog zijn gegaan. “En dan moet er nog 90.000 euro worden bezuinigd”, vult Zweers aan. Ze vraagt zich af waar dat geld vandaan moet komen. Steeds vaker hikken verenigingen tegen de hoge zaalhuren aan. “Een vereniging opperde al dat ze net zo goed zelf een fabriekshal kunnen inrichten met een hypotheek erop. Je kunt als gemeente niet meer vragen. Verenigingen kunnen stijgende kosten alleen maar het hoofd bieden via de verhoging van de contributie. Maar dan sluit je mensen uit. Maak sporten niet te duur. We willen zoveel mogelijk mensen laten bewegen. Dat is ook wens van de gemeente.” Volgens Zweers is het veelzeggend dat het Jeugdsportfonds, dat financieel minder daadkrachtige ouders de kans geeft om hun kinderen te laten sporten, helemaal vol zit. “Dat is niet voor niets.” Ook het wegvallen van subsidies heeft de verenigingen veel geld gekost. Subsidies voor jeugd of ten behoeve van het opleiden van kader behoren tot het verleden. “Ik vind het bewonderenswaardig dat verenigingen het toch nog steeds voor elkaar krijgen om financieel rond te komen en mensen op te leiden. Maar het moet wel ergens vandaan komen. Als bij de gemeente de pot leeg is en bij verenigingen ook, weet ik het ook niet meer.”

Waardering

Vrijdag 11 maart zal dit onderwerp ongetwijfeld ter sprake komen bij de Kamper Sportverkiezingen. Volgens Zweers een belangrijk evenement voor de Kamper sport. “Bij de sportverkiezingen is er veel waardering voor sporters, maar ook voor begeleiders. Zij werken er hard voor om ervoor te zorgen dat sporters hun ding kunnen doen. Tijdens de verkiezingen zitten er zo’n vierhonderd mensen in de zaal en wordt sport op de kaart gezet in Kampen. En er wordt op een positieve manier naar sport gekeken en dat is in Nederland wel eens anders.”

Match

Zweers is al sinds september 2002 voorzitter van Sportraad Kampen, dat het evenement organiseert. Ook Sportraad Kampen moet het doen met minder geld, maar door een match op de Tohopesate zijn er toch belangrijke investeringen gedaan. “We krijgen een nieuw logo en een nieuwe website. De Tohopesate biedt veel mogelijkheden voor verenigingen”, benadrukt Zweers. Momenteel zitten er zes personen in het bestuur van Sportraad Kampen. Volgens Zweers is een uitbreiding van het bestuur gewenst. “Er zijn zoveel werkgroepen van de gemeente waarbij we aanschuiven. Het is moeilijk om alles in te plannen.”

Samenwerken

Dat speelt ook bij diverse sportverenigingen. “Ad hoc is er vaak zoveel te doen dat er geen tijd is om visie te ontwikkelen. En dat moet eigenlijk wel.” Zweers pleit voor meer samenwerking tussen verenigingen. Bijvoorbeeld op bestuurlijk niveau. “Een penningmeester kan voor meerdere verenigingen werkzaam zijn. En Ga samen dingen organiseren voor kleine groepen, zoals voor mensen met een beperking”, geeft Zweers de verenigingen mee.

Update coronamaatregelen sport en bewegen in Kampen

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van maandag 3 januari 2022, informeren wij u in deze update over de specifieke maatregelen voor sport en bewegen. De maatregelen zijn vanaf dinsdag 11 januari 2022 ingegaan. 

De belangrijkste maatregelen voor sport en bewegen

Sport voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties is toegestaan tussen 05.00 uur en 20.00 uur;

Toelichting: Voor jongeren tot en met 17 jaar wordt het vanaf dinsdag 11 januari 2022 de huidige mogelijkheid om te sporten tot 17.00 uur op buitensportlocaties verruimd tot 20.00 uur.

Ook tijdens de huidige lockdown zijn gezien het belang dat het Kabinet hecht aan sport in het kader van gezondheid en welzijn buitensportlocaties tussen 05.00-17.00 uur geopend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de groepsvorming buiten. Dit betekent dat maximaal twee personen van 18 jaar en ouder hier kunnen sporten (exclusief trainer).

Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar geldt hier een afwijkend regime, voor hen geldt immers geen maximale groepsgrootte voor het beoefenen van sport buiten. Ook hoeven zij tijdens sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden, maar mogen geen wedstrijden en competitie buiten eigen clubverband spelen. Onder dezelfde voorwaarden is het vanaf 11 januari 2022 toegestaan voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties tot 20.00 uur te sporten, waarmee het voor hen mogelijk wordt om in de vooravond te trainen.

Lichamelijke Opvoeding (“gym”): ook de (externe) binnensportlocaties kunnen weer open voor het (bewegings-)onderwijs, op voorwaarde dat het onderdeel uitmaakt van het curriculum;

Schoolzwemmen en “natte gymlessen”: deze vallen eveneens binnen het onderwijscurriculum en zijn dus ook vanaf 10 januari 2022 weer toegestaan. Zwembaden mogen voor dat doel dus opengesteld worden.

Volgende persconferentie

Op vrijdag 14 januari is de volgende persconferentie en komt het kabinet met een heroverweging van de geldende maatregelen. Uiteraard zullen wij u informeren over de gevolgen die dat mogelijk voor (lokaal) sport en bewegen heeft.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

We wensen u namens Sportraad Kampen goede feestdagen en een gezond, sportief en vooral veerkrachtig Nieuwjaar!

Sportraad Kampen verbindt en verstevigt sportverenigingen. Meer dan ooit missen verenigingen en hun leden nu die verbinding. Juist nu is het zaak vooruit te blijven kijken, met een beter 2022 voor ogen, waar sport weer beleefd kan worden, van recreatief tot competitief. Met blije sporters, gemotiveerde vrijwilligers en tevreden bestuursleden. Nog even een pas op de plaats, maar hou allen die ambities vast. De velden zullen weer groen worden, banen en zalen zullen weer open gaan … Voor een sportief Kampen, een gezonde leefstijl en mooie sportprestaties.

We wensen u namens Sportraad Kampen goede feestdagen en een gezond, sportief en vooral veerkrachtig Nieuwjaar!

Coronamaatregelen update 18 december

Naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van zaterdag 18 december, informeren wij u in deze update over de specifieke maatregelen voor sport en bewegen. De maatregelen zijn per direct ingegaan en lopen in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022.

De belangrijkste maatregelen voor sport en bewegen;


Algemeen geldt dat binnensportlocaties gesloten zijn. Buitensportlocaties mogen open zijn tussen 05:00 en 17:00 uur.

Sporten op sportlocaties buiten tussen 05:00 en 17:00 uur

 • Volwassenen van 18 jaar: sporten toegestaan met max 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.
 • Kinderen tot en met 17 jaar: trainingen, wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

 

Wat zijn sportlocaties?

 • Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan, een klimhal of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de openbare weg. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is.

 

Sporten buiten (in de openbare ruimte) is toegestaan

 • Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17:00 uur toegestaan. U bent dan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. U kunt dus bijvoorbeeld samen fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen georganiseerd in groepsverband sporten onder voorwaarden bijvoorbeeld in overleg met de gemeente (zoals op Cruyff- en Krajicek playgrounds).

 

Publiek

 • Er is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport en professionele sport.
 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor professionals en amateurs.

 

Uitzondering topsport

 • Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor topsporters.

 

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

 • In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status, topsportcompetities en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 5000 topsporters uit overige sporten.

 

Sportkantines

 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.

 

Zwemles

 • Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17:00 uur zijn toegestaan.
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.
 • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

 

Financiële regelingen

In de vorige update informeerden wij u al over de verschillende financiële regelingen. Gelet op de verdere beperkingen zal daarmee ook in de verschillende financiële regelingen rekening worden gehouden. Zodra de regelingen gereed zijn zullen wij u daarover informeren.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.


Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

 

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegang

Graag brengen we jullie op de hoogte van een nieuwe subsidieregeling waarmee de gemeente Kampen jullie tegemoet wil komen in de kosten van de controle van coronatoegangsbewijzen in jullie vereniging/organisatie. In eerdere communicatie hebben we gezegd dat de gemeente jullie wil ondersteunen en hulp wil bieden bij het uitvoeren van deze maatregel. Deze regeling geeft hier handen en voeten aan.

De subsidieregeling

Op verzoek van vertegenwoordigers van jullie organisaties en met voorbeelden vanuit onze regio hebben we deze subsidieregeling voor Kampen ontwikkeld. De regeling zorgt ervoor dat verenigingen/organisaties een incidentele bijdrage van maximaal € 500 kunnen aanvragen ter ondersteuning van de extra inspanningen die jullie moeten doen voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Per organisatie kan dit bedrag worden aangevraagd voor gemaakte kosten in de periode tussen 22 september en 31 december 2021.

Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is in Kampen een budget van € 90.000 beschikbaar. Dit geld is een incidentele bijdrage voor de CTB-controles van de minister van Justitie en Veiligheid aan veiligheidsregio’s. Gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland werken de regeling verder zelf uit.

 

Aanvragen subsidie

Meer informatie en het aanvraagformulier is vanaf donderdag 9 december vanaf 12.00 uur te vinden op de website:www.kampen.nl/subsidiectb.

De aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 december ingediend worden via dit mailadres (anderhalvemeter@kampen.nl) . Alleen via dit mailadres, want alleen zo kunnen we de volgorde van binnenkomst vaststellen!  Zorg ervoor dat je in de onderwerp regel aangeeft voor welke sector je aanvraagt, zoals in deze mail, dan komt je aanvraag bij de juiste persoon terecht!

Met vragen kunnen jullie uiteraard contact opnemen met ons. We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie aanvragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens het Anderhalvemeter-adviesteam,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

Sport en Coronavirus

Op vrijdagavond 26 november 2021 was er wederom een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen zijn vandaag, op zondag 28 november 2021 om 05.00 uur, ingegaan. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten.

De belangrijkste maatregelen voor sport;

 • De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
 • Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
 • Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie link onderaan dit schrijven), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
 • Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
 • Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles.

  

Financieel

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. Tijdens de persconferentie vertelde demissionair premier Mark Rutte dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij onder andere om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden). Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport
Gemeente Kampen

Update maatregelen na persconferentie van 12 november

Op vrijdagavond 12 november was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 hard achteruit. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die vandaag, zaterdag 13 november, om 18.00 uur ingaan. De maatregelen duren in ieder geval tot en met 4 december. Het kabinet komt op 3 december met een actualisatie. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten.

De belangrijkste maatregelen voor sport vanaf 13 november;

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
 • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

 

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

 

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere (ondersteunings)vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport Gemeente Kampen

Verscherpte coronamaatregelen

Afgelopen zaterdag 6 november 2021 zijn de verscherpte maatregelen die de overheid heeft opgesteld in werking getreden.

Ook wij werden hier mee geconfronteerd en denken met onderstaande aanpassingen de meesten van u te helpen met de uitvoering van dit extra beleid (CTB check aan de deur):

• Al onze accommodaties hebben of krijgen een “gesloten circuit”, dit houd in dat de toegangsdeur van buitenaf alleen met een sleutel te openen is. Hiermee is ongemerkt binnenkomen niet meer mogelijk.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen een drukknop bij de voordeur en een gong in de sportzaal; hiermee kunnen bezoekers/sporters laten weten dat ze naar binnen willen, de deur kan dan aan de binnenzijde geopend worden.
• Al onze accommodaties hebben of krijgen de 1 richtingsverkeer route (blauw = in / wit = uit), waar gebruik van gemaakt kan worden.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ventilatie nog steeds belangrijk is. In accommodaties waar geen luchtbehandeling is, is het sporten met geopende ramen en/of nooddeur wenselijk. Hierdoor is het verwarmen van die accommodaties niet mogelijk. Het kan dus kouder zijn in de zaal, houd hier rekening mee.

Graag bovenstaande communiceren met al uw leden, zodat zij ook op de hoogte zijn.

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, https://nocnsf.nl/sportprotocol . Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Fred Smit en Rico Doorn
Beheerders gemeentelijke binnensportaccommodaties

Op dinsdag 2 november was er weer een persconferentie van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Helaas gaat het met de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 nog niet goed. Daarom zijn er ook voor sport nieuwe maatregelen aangekondigd die per zaterdag 6 november ingaan. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport gelden en enkele andere relevante punten zodat u zich hierop optimaal kunt voorbereiden.

Maatregelen voor de sport

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november;

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.
 • Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen;

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van de sportverenigingen in de Gemeente Kampen en vervult voor de sport gevraagd en ongevraagd, een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport.

Het bestuur vergadert een keer per maand. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur regulier overleg met de Gemeente, afdeling sport en de wethouder.  Op uitnodiging zijn bestuursleden aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen.

Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Sportraad Kampen is op zoek naar een enthousiaste secretaris met een hart voor sport.

Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het secretariaat. In nauwe samenwerking met de voorzitter en/of vicevoorzitter (dagelijks bestuur), omvat dit onder andere het zorgdragen voor:

 • Inkomende en uitgaande correspondentie (voornamelijk per mail)
 • Agenda en notuleren maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Uitnodiging, agenda en notuleren jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Jaarverslag t.b.v. jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Bijhouden adressenbestand, waaronder sportverenigingen en andere relaties, zoals gemeente, wethouder, ambtenaren, afdeling sport e.d.
 • Jaarplan Sportraad t.b.v. subsidieaanvraag
 • Organisatorische en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de jaarlijkse Sportverkiezing

WERKGROEP SPORTVERKIEZING 2021/2022

Sportraad Kampen wil de ‘Werkgroep Sportverkiezing’ uitbreiden met iemand die wil meedenken en helpen met het organiseren van de Sportverkiezing 2021/2022.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@sportraadkampen.nl of neem contact op met

Tonny Zweers (voorzitter) tel. 0627306390.

Zie algemene informatie Sportraad Kampen www.sportraadkampen.nl

Update: Verruimingen en beperkingen vanaf 25 september

Op dinsdag 14 september was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Er is veel verruiming vanaf 25 september aangekondigd. Voor sport betekent het dat nu bijna alle maatregelen opgeheven worden en de finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. Met name voor de sportkantines met een horecafunctie zijn er nog beperkingen. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming van maatregelen voor de sport

Per zaterdag 25 september geldt voor sport het volgende:

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten en met publiek;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen.
 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

–         Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;

–          De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;

–          Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Onderscheid bij eet- en drinkgelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

–          Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geld voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;

–          Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;

–          De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan;

–          Het afgehaalde dient elders (niet in de horecagelegenheid) te worden genuttigd.

 

Voor horeca-sporten geldt dat:

–          Indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;

–          Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

 

Voor sporttoernooien geldt dat:

–          Als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;

–          Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

 

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • Voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.


Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl